slider5

Personel Birimi
1-33. mad. Araştırma Görevlilerinin yurtdışı
2-39. mad. Kısa Süreli (yolluklu-yevmiyeli) yurtiçi
3-Kısa Süreli (7 günden az yolluksuz-yevmiyesiz)
4-39.mad.Kısa Süreli (7 günden fazla 15 günden az yolluksuz-yevmiyesiz) yurtiçi ve yurtdışı görevnlendirme süreci
5-39.mad. Kısa Süreli (15 günden fazla, 3 aydan az) yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme süreci
6-39.mad.Uzun Süreli (3 aydan fazla) yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme süreci
7-Islak İmzalı Gelen Evrak İşlemleri
8-78.mad. İdari Personelin Kısa ve Uzun Süreli yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme süreci
9-31. mad. Ek Ders Görevlendirme Süreci
10-89. mad. Ek Ders Görevlendirme Süreci
11-40/a mad. (Kurum İçi) Ek Ders Görevlendirme Süreci
12-40/a 40/c 40/d mad. Ek Ders Görevlendirme süreci
13-38. mad. görevlendirme süreci
14-102. mad. yıllık izin süreci
15-104. mad. mazeret izin süreci 16-105. mad. hastalık refakat izni süreci
17-108. mad. maaşsız izin süreci
18-2547 SK. 60B MADDESİ UYARINCA ATAMA
19-Akademik Personel Nakil İşlemleri (Geliş)
20-Akademik Personel Nakil İşlemleri (Gidiş)
21-Akademik İdari Personelin Askere Gidiş İşlemleri
22-Araştırma Görevlisi Görev Süresi Uzatım İşlemleri
23-Askerlik Dönüş İşlemleri
24-Doğum Öncesi İzin İşlemleri
25-Doğum Sonrası İzin İşlemleri
26-Doğum Sonrası Ücretsiz İzin İşlemleri
27-Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin Sonrası Dönüş İşlemleri
28-Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzin İşlemleri
29-İdari Personel Emeklilik İşlemleri (Yaş Haddi ve İstek Üzerine)
30-Hizmet birleştirmesi İşlemleri
31-Hizmet Borçlanması İşlemleri
32-İdari Personel Nakil İşlemleri (GİDİŞ)
33-Konservatuar Müdürü ve Yardımcıları-Yüksekokul Müdürü ve Yardımcıları
34-İdari Personel Öğrenim Değişikliği Değerlendirmesi İşlemleri
35-İdari Personel Nakil İşlemleri (Geliş)
36-İstifa İşlemleri
37-Kadro talep işlemleri
39-Malulen emeklilik İşlemleri
40-Öğretim Elemanları Görev Süresi Uzatım İşlemleri
41-Öğretim Elemanları Öğrenim Değişikliği İşlemleri
42-Öğretim Elemanlarının Başvuru ve Atama İşlemleri
43-Ölüm Halinde Emeklilik İşlemleri
44-Sanatçı Sözleşmeli Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İşlemleri
45-Sözleşmeli Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İşlemleri
46-Yrd. Doç. Başvuru ve Atama İşlemleri
47-Yrd. Doç. Görev Süresi Uzatım İşlemleri